Jesenné upratovanie v meste Poprad 2023

Jesenné upratovanie v meste Poprad 2023

Jesenné upratovanie 2023 v meste Poprad 28.9.2023 – 29.10.2023   Počas jesenného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežnevždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeňnato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného...
CEBZ – dezinformácie/skutočnosť

CEBZ – dezinformácie/skutočnosť

DEZINFORMÁCIA SKUTOČNOSŤ vybudovanie Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu bude 55m od rodinných domov umiestnenie Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu bude min. 300m – 470m od najbližšieho rodinného domu doprava odpadu cez...
Informácie a odpovede na otázky ohľadom projektu CEBZ

Informácie a odpovede na otázky ohľadom projektu CEBZ

Poprad potrebuje udržateľnú koncepciu spracovania odpadov. Vďaka nej môže zvýšiť energetickú nezávislosť. Spoločnosti SPP a Brantner predstavili zástupcom mesta a regiónu Poprad zámer inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Od januára 2023 sa totiž na...
Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad od 1. 7. 2021 spúšťa zber kuchynského odpadu pri bytových domoch. Na existujúcich stojiskách pri bytových domoch pribudnú k nádobám na komunálny odpad a k zvonom na triedené zložky ďalšie 1 100 l hnedé zberné...
Mobilný výkup papiera

Mobilný výkup papiera

Naše mobilné zberové vozidlo je na cestách každý deň v čase od 15. do 18. hodiny. Zber papiera prebieha v zmysle vopred stanoveného harmonogramu: – v mestách každý pracovný deň – v obciach: každý utorok, stredu a štvrtok a to formou výkupu alebo výmeny...