Jesenné upratovanie v meste Poprad

Jesenné upratovanie v meste Poprad

Pripravte sa na upratovanie dopredu. VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne zbavovať:   drobného stavebného odpadu, objemového odpadu, obkladov z udržiavacích prác, starého nábytku, staré okná a dvere, ale aj KONÁROV Z ÚDRŽBY...
Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu...
Odvoz a recyklácia kartónu

Odvoz a recyklácia kartónu

    Nielen  kartón je recyklovateľný, ale aj noviny, časopisy a iné obaly zhotovené z papiera a lepenky sú vhodné na odvoz a ďalšie spracovanie. Službu odvozu kartónu a iných druhotných surovín zhotovených na báze papiera a lepenky vieme prispôsobiť pre všetky typy...
Jarné  upratovanie v meste Poprad

Jarné upratovanie v meste Poprad

HARMONOGRAM JARNÉHO UPRATOVANIA. Celý mesiac budú po meste Poprad rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Desať VOK-ov sa zdrží na rôznych lokalitách takmer týždeň v zmysle harmonogramu

Covid-19

Covid-19

V zmysle nariadenia vlády zo dňa 15.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, vedenie spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje …