Odvoz a recyklácia kartónu

Odvoz a recyklácia kartónu

    Nielen  kartón je recyklovateľný, ale aj noviny, časopisy a iné obaly zhotovené z papiera a lepenky sú vhodné na odvoz a ďalšie spracovanie. Službu odvozu kartónu a iných druhotných surovín zhotovených na báze papiera a...
Jarné  upratovanie v meste Poprad

Jarné upratovanie v meste Poprad

HARMONOGRAM JARNÉHO UPRATOVANIA. Celý mesiac budú po meste Poprad rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Desať VOK-ov sa zdrží na rôznych lokalitách takmer týždeň v zmysle harmonogramu

Covid-19

Covid-19

V zmysle nariadenia vlády zo dňa 15.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, vedenie spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje …

Triedený odpad

Triedený odpad

Triedený dpad Aktuálne kalendáre triedeného odpadu pre rok 2020   VÝVOZ TRIEDENÉHO...
20. výročie spoločnosti Branter Poprad

20. výročie spoločnosti Branter Poprad

20. výročie spoločnosti Branter Poprad História spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. sa datuje od roku 1997, kedy bola Spoločenskou zmluvou zo dňa 04.02.1997 pod názvom TESPO, s.r.o. založená organizácia pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločnosť TESPO,...
Nové zametacie vozidlo Mitsubithi Fuso Truck

Nové zametacie vozidlo Mitsubithi Fuso Truck

Nové zametacie vozidlo Mitsubithi Fuso Truck V rámci rozširovania vozového parku a skvalitnenia našich služieb začalo svoju prevádzku od novembra 2017 nové zametacie vozidlo, ktoré zabezpečuje strojné čistenie komunikácií. V prípade Vášho záujmu a potrebných...