Jarné upratovanie v meste Poprad 2022

Jarné upratovanie v meste Poprad 2022

Jarné upratovanie 2022 v meste Poprad 01.4.2022 – 20.5.2022   Počas jarného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežnevždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeňnato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného odpadu...
Jesenné upratovanie v meste Poprad 2021

Jesenné upratovanie v meste Poprad 2021

Jesenné upratovanie 2021 v meste Poprad 24.9.2021 – 29.10.2021   Počas jesenného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežnevždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeňnato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného...
Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad od 1. 7. 2021 spúšťa zber kuchynského odpadu pri bytových domoch. Na existujúcich stojiskách pri bytových domoch pribudnú k nádobám na komunálny odpad a k zvonom na triedené zložky ďalšie 1 100 l hnedé zberné...
Mobilný výkup papiera

Mobilný výkup papiera

Naše mobilné zberové vozidlo je na cestách každý deň v čase od 15. do 18. hodiny. Zber papiera prebieha v zmysle vopred stanoveného harmonogramu: – v mestách každý pracovný deň – v obciach: každý utorok, stredu a štvrtok a to formou výkupu alebo výmeny...
Jarné upratovanie v meste Poprad 2021

Jarné upratovanie v meste Poprad 2021

Jarné upratovanie 2021 v meste Poprad 16.4.2021 – 21.5.2021   Počas jarného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežnevždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeňnato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného odpadu...