Strojové  čistenie

Strojové čistenie

Iba so zametacím strojom môžete dosiahnuť maximálny zametací výkon a pritom zametať čisto a efektívne. Zametacie stroje sú najvhodnejším spôsobom ako udržať aj rozsiahle plochy bez prachu , kamienkov, zeminy, napádaného lístia alebo iných pevných nečistôt....
Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu...

Všeobecné obchodné podmienky

ZMLUVA o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve                   uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení...