Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Zber biologicky rozložiteľného Kuchynského odpadu

Mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Brantner Poprad od 1. 7. 2021 spúšťa zber kuchynského odpadu pri bytových domoch. Na existujúcich stojiskách pri bytových domoch pribudnú k nádobám na komunálny odpad a k zvonom na triedené zložky ďalšie 1 100 l hnedé zberné...
Mobilný výkup papiera

Mobilný výkup papiera

Naše mobilné zberové vozidlo je na cestách každý deň v čase od 15. do 18. hodiny. Zber papiera prebieha v zmysle vopred stanoveného harmonogramu: – v mestách každý pracovný deň – v obciach: každý utorok, stredu a štvrtok a to formou výkupu alebo výmeny...
Strojové  čistenie

Strojové čistenie

Iba so zametacím strojom môžete dosiahnuť maximálny zametací výkon a pritom zametať čisto a efektívne. Zametacie stroje sú najvhodnejším spôsobom ako udržať aj rozsiahle plochy bez prachu , kamienkov, zeminy, napádaného lístia alebo iných pevných nečistôt....