Legislatíva

 

 

Údaje o množstve vyzbieraných a dotriedených odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov z komunálneho odpadu:

*Rozsah poskytnutých údajov je v súlade s ochranou osobných údajov a ochrane obchodného tajomstva podľa osobitných predpisov.