Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach poprad.brantner.sk

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

20bf34c7bf
NameDate
Informacie-pre-verejnost.pdf

Open Download Copy Link 403.07 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobna-informacia-pre-agenturnych-zamestnancov.pdf

Open Download Copy Link 443.9 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-klientov.pdf

Open Download Copy Link 448.67 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-navstevy-vstupujuce-osoby.pdf

Open Download Copy Link 307.85 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-obchodnych-partnerov-komplet.pdf

Open Download Copy Link 434.84 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf

Open Download Copy Link 290.11 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-zamestnancov.pdf

Open Download Copy Link 640.11 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakaldne-informacie-pre-zamestnancov.pdf

Open Download Copy Link 149.38 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-agenturnych-zamestnancov.pdf

Open Download Copy Link 137.99 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-klientov.pdf

Open Download Copy Link 146.35 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-navstevy-vstupujuce-osoby.pdf

Open Download Copy Link 133.09 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-obchodnych-partnerov-prehlad.pdf

Open Download Copy Link 148.27 KB 8. februára 2022
8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf

Open Download Copy Link 115 KB 8. februára 2022
8. februára 2022

13