Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach poprad.brantner.sk

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

1d2706f621
NameDate
Informacie-pre-verejnost.pdf

8. februára 2022
Podrobna-informacia-pre-agenturnych-zamestnancov.pdf

8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-klientov.pdf

8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-navstevy-vstupujuce-osoby.pdf

8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-obchodnych-partnerov-komplet.pdf

8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf

8. februára 2022
Podrobne-informacie-pre-zamestnancov.pdf

8. februára 2022
Zakaldne-informacie-pre-zamestnancov.pdf

8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-agenturnych-zamestnancov.pdf

8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-klientov.pdf

8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-navstevy-vstupujuce-osoby.pdf

8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-obchodnych-partnerov-prehlad.pdf

8. februára 2022
Zakladne-informacie-pre-uchadzacov-o-zamestnanie.pdf

8. februára 2022

13