Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.poprad.brantner.sk

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

d41dac5e0e
ThumbNameSizeDate
Thumbnail for Simple-File-List.pdfSimple-File-List.pdf

Open | Download
552.76 KB5. januára 2021
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-cookies-BP.pdfIDO-§19-a-20-IS-cookies-BP.pdf

Open | Download
84.28 KB4. januára 2021
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-sprava-registratury_BP.pdfIDO-§19-a-20-IS-sprava-registratury_BP.pdf

Open | Download
81.19 KB4. januára 2021
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-propagacia-zam-klienti_BP.pdfIDO-§19-a-20-IS-propagacia-zam-klienti_BP.pdf

Open | Download
102.55 KB4. januára 2021
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-evidencia-registrovanych-klientov_BP.pdfIDO-§19-a-20-IS-evidencia-registrovanych-klientov_BP.pdf

Open | Download
101.52 KB4. januára 2021
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-sutaze_BP.pdfIDO-§19-a-20-IS-sutaze_BP.pdf

Open | Download
82.2 KB4. januára 2021
Thumbnail for IS-marketing.pdfIS-marketing.pdf

Open | Download
181.16 KB9. júna 2020
Thumbnail for is-kamerový-systém.pdfis-kamerový-systém.pdf

Open | Download
419.15 KB4. júna 2020
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-propagácia-spoločných-prevádzkovateľov.pdfIDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-propagácia-spoločných-prevádzkovateľov.pdf

Open | Download
85.99 KB11. mája 2020
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-evidencia-zástupcov-dodávateľov-a-odberateľov.pdfIDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-evidencia-zástupcov-dodávateľov-a-odberateľov.pdf

Open | Download
85.74 KB11. mája 2020
Thumbnail for IDO-§19-a-20-IS-vnútorné-administratívne-účely-v-rámci-skupiny-podnikov.pdfIDO-§19-a-20-IS-vnútorné-administratívne-účely-v-rámci-skupiny-podnikov.pdf

Open | Download
85.36 KB11. mája 2020
Thumbnail for ido-19-a-20-is-uctovne-doklady-fakturacia-bp.pdfido-19-a-20-is-uctovne-doklady-fakturacia-bp.pdf

Open | Download
74.98 KB18. marca 2020
Thumbnail for ido-19-a-20-is-personalistika-a-mzdy-uchadzaci-o-zamestnanie-bp.pdfido-19-a-20-is-personalistika-a-mzdy-uchadzaci-o-zamestnanie-bp.pdf

Open | Download
77.58 KB18. marca 2020
Thumbnail for ido-19-a-20-is-klienti-reklamacie-bp.pdfido-19-a-20-is-klienti-reklamacie-bp.pdf

Open | Download
75.93 KB18. marca 2020
Thumbnail for ido-19-a-20-is-evidencia-obchodnych-partnerov-bp.pdfido-19-a-20-is-evidencia-obchodnych-partnerov-bp.pdf

Open | Download
77.53 KB18. marca 2020

15