Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach poprad.brantner.sk

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou Brantner Poprad, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

0265d3ea7d
ThumbNameSizeDate
Thumbido-19-a-20-is-uctovne-doklady-fakturacia-bp.pdf

Open | Download | Copy Link
74.98 KB17. februára 2021
Thumbis-kamerový-systém.pdf

Open | Download | Copy Link
419.15 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-propagacia-zam-klienti_BP.pdf

Open | Download | Copy Link
102.55 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-sprava-registratury_BP.pdf

Open | Download | Copy Link
81.19 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-sutaze_BP.pdf

Open | Download | Copy Link
82.2 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-vnútorné-administratívne-účely-v-rámci-skupiny-podnikov.pdf

Open | Download | Copy Link
85.36 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-evidencia-zástupcov-dodávateľov-a-odberateľov.pdf

Open | Download | Copy Link
85.74 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-záznamy-spoločných-prevádzkovateľov-propagácia-spoločných-prevádzkovateľov.pdf

Open | Download | Copy Link
85.99 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-cookies-BP.pdf

Open | Download | Copy Link
84.28 KB17. februára 2021
ThumbIDO-§19-a-20-IS-evidencia-registrovanych-klientov_BP.pdf

Open | Download | Copy Link
101.52 KB17. februára 2021
Thumbido-19-a-20-is-evidencia-obchodnych-partnerov-bp.pdf

Open | Download | Copy Link
77.53 KB17. februára 2021
Thumbido-19-a-20-is-klienti-reklamacie-bp.pdf

Open | Download | Copy Link
75.93 KB17. februára 2021
Thumbido-19-a-20-is-personalistika-a-mzdy-uchadzaci-o-zamestnanie-bp.pdf

Open | Download | Copy Link
77.58 KB17. februára 2021
ThumbIS-marketing.pdf

Open | Download | Copy Link
181.16 KB17. februára 2021
ThumbSimple-File-List.pdf

Open | Download | Copy Link
552.76 KB17. februára 2021

15