Zimná údržba

 

Naša firma v zimných mesiacoch zabezpečuje zimnú údržbu v meste Poprad a blízkom okolí, ako je odhŕňanie snehu z ciest, chodníkov, parkovísk, areálov firiem a pod.. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp soľou, štrkom, alebo postrekom.

Naša firma je samozrejme poistená pre prípad ublíženia na zdraví, alebo vzniknutej škody na majetku. Pre realizáciu prác spojených zo zimnou údržbou komunikácií je naša spoločnosť vybavená potrebnými mechanizmami, náradím, zaškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

Povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti, je zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácii a plôch ( v zmysle zákona č. 55/84 Zb., č. 160/96 Z. z. )