Čistenie mesta

 

Ďalšou dôležitou náplňou našej činnosti pre mesto a obce, je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba verejných priestranstiev, ktorá v sebe zahŕňa priebežné ručné i strojné čistenie mesta, zmývanie a kropenie komunikácií v letných mesiacoch, čistenie kanálových vpustí a pod. V rámci zimnej údržby naša spoločnosť zabezpečuje ručné i strojné čistenie chodníkov, schodov, podchodov autobusového nástupišťa, priemyselných areálov a pod.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti čistenia mesta nám zašlite objednávku.