Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa:

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76
058 01 Poprad

Fakturačné údaje:

IČO: 36 444 618
DIČ: 2020016988
IČ DPH: SK 2020016988
Zapísaný v obchodnom registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2620844764/1100
IBAN: SK2711000000002620844764

GPS SÚRADNICE

49°03’48,01″N
20°17’36,21″E