Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa:

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76
058 01 Poprad

Fakturačné údaje:

IČO: 36 444 618
DIČ: 2020016988
IČ DPH: SK 2020016988
Zapísaný v obchodnom registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2620844764/1100
IBAN: SK2711000000002620844764

GPS SÚRADNICE

49°03’48,01″N
20°17’36,21″E

Vedenie spoločnosti:

Ing. Martin Suchý 
prokurista, riaditeľ spoločnosti

Sekretariát:

Katarína Sedláková 
asistentka riaditeľa
e-mail: katarina.sedlakova@brantner.sk
Tel.: +421-911 704 979

Ekonomické oddelenie:

Ing. Monika Kandriková
ekonómka spoločnosti
e-mail: monika.kandrikova@brantner.sk
Tel.: +421-902 987 651

Martina Goldbergerová
ekonomický referent
e-mail: martina.goldbergerova@brantner.sk

Katarína Sedláková 
ekonomický referent
e-mail: katarina.sedlakova@brantner.sk

 

Personálne oddelenie:

Bc. Martina Havliková
personalistka
e-mail: martina.havlikova@brantner.sk
Tel.:
+421-904 610 277

Ľudmila Kožuchová
mzdová účtovníčka
e-mail: ludmila.kozuchova@brantner.sk

Obchodné oddelenie:

Ing. Tomáš Supek 
obchodný riaditeľ
e-mail: tomas.supek@brantner.sk
Tel.: +421-902 458 101

Ing. Martina Jakabová 
obchodný manažér – klienti komunálnej sféry (mestá, obce)
e-mail: martina.jakabova@brantner.sk
Tel.: +421-902 630 630

Lukáš Žonda
obchodný manažér – priemyselní klienti
e-mail: lukas.zonda@brantner.sk
Tel.: +421-903 451 010

Eva Heribanová
obchodný manažér – zdravotnícky odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
e-mail: eva.heribanova@brantner.sk
Tel.: +421-902 650 650

Mgr. Katarína Imrichová
manažér IMS 
e-mail: katarina.imrichova@brantner.sk
Tel.: +421-903 451 738

Jana Filová 
obchodný referent
e-mail: jana.filova@brantner.sk
Tel.: +421-903 302 891

Adriána Ujčíková 
obchodný referent – výkup papiera
e-mail: adriana.ujcikova@brantner.sk 
Tel.: +421-903 255 858

Jana Melekyová 
obchodný referent
e-mail: jana.melekyova@brantner.sk 

Mária Fridmanová 
obchodný referent
e-mail: maria.fridmanova@brantner.sk
Tel.: +421-902 052 292

Oddelenie odpadového hospodárstva:

Ing. Ľubomíra Bilošová
vedúca strediska MsO
e-mail: lubomira.bilosova@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 007

Ján Benko
majster 
e-mail: jan.benko@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 733

Oddelenie odvozu odpadu:

Juraj Hvizdoš
vedúci strediska ODO – dispečer
e-mail: juraj.hvizdos@brantner.sk
Tel.: +421-902 620 620

Ing. Matúš Brachňák
dispečer 
e-mail: matus.brachnak@brantner.sk
Tel.: +421-902 610 610

Oddelenie technických služieb:

Ing. Peter Parimucha
vedúci strediska TS
e-mail: peter.parimucha@brantner.sk
Tel.: +421-903 623 229

Oddelenie verejnej zelene:

Klára Galliková
vedúca strediska VZ
e-mail: klara.gallikova@brantner.sk
Tel.: +421-911 660 660