Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76
058 01 Poprad

Fakturačné údaje:

IČO: 36 444 618
DIČ: 2020016988
IČ DPH: SK 2020016988
Zapísaný v obchodnom registri: OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10137/P
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. číslo účtu: 2620844764/1100
IBAN: SK2711000000002620844764

GPS SÚRADNICE

49°03’48,01″N
20°17’36,21″E

Vedenie spoločnosti:

Ing. Martin Suchý
konateľ spoločnosti

 

Sekretariát:

Katarína Sedláková
asistentka konateľa
e-mail: katarina.sedlakovabrantner.sk
tel:       +421 911 704 979

Sťažnosti, reklamácie, podnety
e-mail: popradbrantner.sk

 

Ekonomické oddelenie:

Ing. Monika Kandríková
hlavný ekonóm
e-mail: monika.kandrikovabrantner.sk
tel:       +421 902 987 651

Martina Goldbergerová
odborný zamestnanec financií
e-mail: martina.goldbergerovabrantner.sk
tel:       +421 911 453 924

Katarína Sedláková
odborný zamestnanec financií
e-mail: katarina.sedlakovabrantner.sk
tel:       +421 911 704 979

Ing. Miroslava Garčárová
odborný zamestnanec financií
e-mail: miroslava.garcarovabrantner.sk

Lukáš Žonda
controller
e-mail:lukas.zondabrantner.sk
tel:      +421 903 750 947

 

Personálne oddelenie:

Renáta Mišíková
mzdová účtovníčka – personalistka
e-mail: renata.misikovabrantner.sk
tel:       +421 904 610 277

 

 

Obchodné oddelenie:

Ing. Tomáš Supek
key account manager
e-mail: tomas.supekbrantner.sk
tel:       +421 902 458 101

Silvia Matejkova
obchodný manažér – klienti komunálnej sféry(mestá, obce)
e-mail: silvia.matejkovabrantner.sk
tel:       +421 902 630 630

Bc. Michal Krajňák
obchodný manažér – priemyselní klienti
e-mail: michal.krajnakbrantner.sk
tel:       +421 903 451 010

Ing. Alena Porembová
obchodný manažér – zdravotnícky odpad, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, výkup papiera
e-mail: alena.porembovabrantner.sk
tel:       +421 902 650 650

Mgr. Katarína Imrichová
manažér IMS
e-mail: katarina.imrichovabrantner.sk
tel:       +421 903 451 738

 

 

 

Oddelenie odvozu odpadu:

Juraj Hvizdoš
vedúci strediska ODO – dispečer
e-mail: juraj.hvizdosbrantner.sk
tel:       +421 902 620 620

Ing. Matúš Brachňak
dispečer
e-mail: matus.brachnakbrantner.sk
tel:       +421 902 610 610

 

Oddelenie technických služieb:

Ing. Peter Parimucha
vedúci strediska TS
e-mail: peter.parimuchabrantner.sk
tel:       +421 903 623 229

 

Oddelenie verejnej zelene:

Klára Gallíková
vedúca strediska VZ
e-mail: klara.gallikovabrantner.sk
tel:       +421 911 660 660

Karol Király
majster strediska Verejná zeleň
e-mail: karol.kiralybrantner.sk
tel:      +421 910 831 760

 

 

Oddelenie odpadového hospodárstva:

Ing. Ľubomíra Bilošová
vedúca strediska MsO
e-mail: lubomira.bilosovabrantner.sk
tel:       +421 903 623 007

Ján Benko
majster
e-mail: jan.benkobrantner.sk
tel:       +421 903 623 733

 

Jana Filová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: jana.filovabrantner.sk
tel:       +421 903 302 891

Adriána Košická
odborný zamestnanec obchodu – výkup papiera,
rozložiteľný kuchynský odpad, zdravotnícky odpad
e-mail: adriana.ujcikovabrantner.sk
tel:       +421 903 255 858

Martina Baranová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: martina.baranovabrantner.sk

Mária Fridmanová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: maria.fridmanovabrantner.sk
tel:       +421 902 052 292

Vedenie spoločnosti:

Ing. Martin Suchý
konateľ spoločnosti

Sekretariát:

Katarína Sedláková
asistentka konateľa
e-mail: katarina.sedlakovabrantner.sk
tel:       +421 911 704 979

Sťažnosti, reklamácie, podnety
e-mail: popradbrantner.sk

Oddelenie odvozu odpadu:

Juraj Hvizdoš
vedúci strediska ODO – dispečer
e-mail: juraj.hvizdosbrantner.sk
tel:       +421 902 620 620

Ing. Matúš Brachňak
dispečer
e-mail: matus.brachnakbrantner.sk
tel:       +421 902 610 610

Oddelenie technických služieb:

Ing. Peter Parimucha
vedúci strediska TS
e-mail: peter.parimuchabrantner.sk
tel:       +421 903 623 229

Oddelenie verejnej zelene:

Klára Gallíková
vedúca strediska VZ
e-mail: klara.gallikovabrantner.sk
tel:       +421 911 660 660

Karol Király
majster strediska Verejná zeleň
e-mail: karol.kiralybrantner.sk
tel:      +421 910 831 760

Ekonomické oddelenie:

Ing. Monika Kandríková
hlavný ekonóm
e-mail: monika.kandrikovabrantner.sk
tel:       +421 902 987 651

Martina Goldbergerová
odborný zamestnanec financií
e-mail: martina.goldbergerovabrantner.sk
tel:       +421 911 453 924

Katarína Sedláková
odborný zamestnanec financií
e-mail: katarina.sedlakovabrantner.sk
tel:       +421 911 704 979

Ing. Miroslava Garčárová
odborný zamestnanec financií
e-mail: miroslava.garcarovabrantner.sk

Lukáš Žonda
controller
e-mail: lukas.zondabrantner.sk
tel:+421 903 750 947

Personálne oddelenie:

Renáta Mišíková
mzdová účtovníčka – personalistka
e-mail: renata.misikovabrantner.sk
tel:      +421 904 610 277

Obchodné oddelenie:

Ing. Tomáš Supek
key account manager
e-mail: tomas.supekbrantner.sk
tel:       +421 902 458 101

Silvia Matejková
obchodný manažér – klienti komunálnej sféry(mestá, obce)
e-mail: silvia.matejkovabrantner.sk
tel:       +421 902 630 630

Bc. Michal Krajňák
obchodný manažér – priemyselní klienti
e-mail: michal.krajnakbrantner.sk
tel:       +421 903 451 010

Alena Porembová
obchodný manažér – zdravotnícky odpad, biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad, výkup papiera
e-mail: alena.porembovabrantner.sk
tel:       +421 902 650 650

Mgr. Katarína Imrichová
manažér IMS
e-mail: katarina.imrichovabrantner.sk
tel:       +421 903 451 738

Jana Filová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: jana.filovabrantner.sk
tel:       +421 903 302 891

Adriána Košická
odborný zamestnanec obchodu – výkup papiera,
rozložiteľný kuchynský odpad, zdravotnícky odpad
e-mail: adriana.ujcikovabrantner.sk
tel:       +421 903 255 858

Martina Baranová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: martina.baranovabrantner.sk

Mária Fridmanová
odborný zamestnanec obchodu
e-mail: maria.fridmanovabrantner.sk
tel:       +421 902 052 292

Oddelenie odpadového hospodárstva:

Ing. Ľubomíra Bilošová
vedúca strediska MsO
e-mail: lubomira.bilosovabrantner.sk
tel:       +421 903 623 007

Ján Benko
majster
e-mail: jan.benkobrantner.sk
tel:       +421 903 623 733