Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Mobilný výkup papiera a odvoz kartónu

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu...
Jarné  upratovanie v meste Poprad

Jarné upratovanie v meste Poprad

HARMONOGRAM JARNÉHO UPRATOVANIA. Celý mesiac budú po meste Poprad rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Desať VOK-ov sa zdrží na rôznych lokalitách takmer týždeň v zmysle harmonogramu

Zberný dvor

Zberný dvor

V apríli 2016 vyrástol v západnej časti mesta Poprad na Hraničnej ulici druhý zberný dvor pripravený na kompletné spustenie.