Naše mobilné zberové vozidlo je na cestách každý deň v čase od 15. do 18. hodiny. Zber papiera prebieha v zmysle vopred stanoveného harmonogramu:

v mestách každý pracovný deň

– v obciach: každý utorok, stredu a štvrtok a to formou výkupu alebo výmeny papiera za hygienické potreby – utierky, toaletný papier, či vreckovky.

Druhy papiera vhodné na recykláciu:

 • noviny
 • papier
 • časopisy
 • letáky
 • knihy bez obalov
 • kartón 

Miesta mobilného výkupu papiera :

 • Poprad
 • Kežmarok
 • Liptovský Mikuláš
 • Podolínec
 • Levoča

 Po správnom vytriedení sa papier dostáva do spracovateľského závodu, kde po skartovaní, šrotovaní, filtrácii a bielení vzniká nový ekologický produkt. Kompletný proces recyklácie novín trvá sedem dní. Väčšina druhov papiera môže byť recyklovaná približne sedemkrát. Niečo viac ako 1,5kg papiera z mobilného výkupu stačí na výrobu 1 kg „nového“ recyklovaného papiera.  Ročne sa „vyzbiera“ približne 165 tisíc ton takéhoto papiera.

Nie je náhoda, že ako motivácia mobilného výkupu sú práve tie výrobky, ktoré sú súčasťou procesu recyklácie, čiže výmena alebo výkup zberového papiera za hygienické potreby.

 • Hygienické vreckovky
 • Kuchynské utierky
 • Toaletný papier

Papier tvorí asi 20% celkového objemu odpadu  z domácností. Väčšina odpadov založených na báze papiera a lepenky sú recyklovateľné. Správne triedenie a príprava na opätovné použitie a recyklácia tohto odpadu vie zmierniť napr. ťažbu dreva, ktoré sa používa na výrobu papiera.

Spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.  nemá priamy vplyv na výkupnú cenu zberového papiera. Hlavným koordinátorom ceny sú výrobcovia, spracovatelia papiera a faktory, ktoré na nich vplývajú. Podľa toho sa nastavujú výkupné ceny pre občanov miest a obcí, kde sú odpočítané aj naše náklady na zber  a spracovanie.  Musíme však pripomenúť, že  podmienky sú vždy transparentne nastavené tak, aby symbióza a spokojnosť  zúčastnených strán bola zachovaná. Vďaka recyklácií môžeme výrazne znížiť množstvo uloženého odpadu a šetriť prírodné zdroje.

Kontakt pre  mobilný výkup +421 902 650 650