Od 11.11.2023 budú prevádzky Zberných dvorov na ulici Ludvíka Svobodu a Hraňičná otvorené
každú sobotu 
od 8:00 do 13:00 

Za porozumenie ďakujeme