DEZINFORMÁCIA

SKUTOČNOSŤ

  • vybudovanie Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu bude 55m od rodinných domov
  • umiestnenie Centra energetického a biologického zhodnotenia odpadu bude min. 300m – 470m od najbližšieho rodinného domu
  • doprava odpadu cez zastavanú časť Matejoviec
  • samostatná prístupová cesta
  • šírenie zápachu v okolí rodinných a bytových domov
  • uzavretá hala bez šírenia zápachu
  • skládka nebezpečného odpadu
  • CEBZ je Centrum energetického a biologického zhodnotenia komunálneho odpadu