Poprad potrebuje udržateľnú koncepciu spracovania odpadov. Vďaka nej môže zvýšiť energetickú nezávislosť.

Spoločnosti SPP a Brantner predstavili zástupcom mesta a regiónu Poprad zámer inovatívneho spracovania komunálneho odpadu. Od januára 2023 sa totiž na skládku nedostane neupravený komunálny odpad. Vďaka iniciatíve spoločností SPP a Brantner sa výrazne obmedzí potreba skládkovania, zvýši sa úroveň recyklácie a spracovanie odpadu na novú, dlhodobo udržateľnú úroveň.

Zámer pod názvom Centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ), umožňuje zhodnotenie komunálneho odpadu na bio-metán a bio-kompost. „CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy,“ približuje technológiu Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, Brantner Green Solutions. „Technológia suchej fermentácie biologické odpady spracuje a vznikne ekologický bioplyn resp. bio-metán, ktorý podporuje koncepciu dekarbonizácie priemyslu a zároveň bude produkovať A+ kompost, ktorý dokáže nahradiť umelé hnojivá a prispeje k udržateľnému poľnohospodárstvu.“

Lokalita pre umiestnenie spracovateľského závodu sa momentálne posudzuje. Pri projektoch tohto rozsahu je štandardným a nutným procesom posúdenie dopadov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorú práve pripravujeme pre dve alternatívne lokality: Gánovce a Matejovce. Proces hodnotenia environmentálnych vplyvov je komplexný proces, ktorý má posúdiť dopad na dopravu, ovzdušie, kvalitu vôd a mnohé ďalšie skutočnosti. Na základe odborného posúdenia zvolíme lokalitu, ktorá bude viac vyhovovať. Rád by som zdôraznil, že sme otvorení a kedykoľvek pripravení na odbornú diskusiu s občanmi, zástupcami občianskych alebo politických iniciatív,“ pripomína Peter Pajerchin.

 

 

Lokalita pre umiestnenie spracovateľského závodu sa momentálne posudzuje. Pri projektoch tohto rozsahu je štandardným a nutným procesom posúdenie dopadov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorú práve pripravujeme pre dve alternatívne lokality: Gánovce a Matejovce. Proces hodnotenia environmentálnych vplyvov je komplexný proces, ktorý má posúdiť dopad na dopravu, ovzdušie, kvalitu vôd a mnohé ďalšie skutočnosti. Na základe odborného posúdenia zvolíme lokalitu, ktorá bude viac vyhovovať. Rád by som zdôraznil, že sme otvorení a kedykoľvek pripravení na odbornú diskusiu s občanmi, zástupcami občianskych alebo politických iniciatív,“ pripomína Peter Pajerchin.

 

 

Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, reaguje aj na názory, ktoré prezentovali niektorí mestskí poslanci:

,,Treba jednoznačne povedať, že tu nejde o vybudovanie skládky a už vôbec nejde o spracovanie nebezpečného odpadu. Technológia, ktorú ponúka CEBZ spracúva bežný komunálny odpad a špecificky pracuje s biologickými zložkami. Výsledkom spracovania je bio-metán, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť zemný plyn a bio-kompost, ktorý skvalitní pôdu v regióne Poprad. A čo je dôležité – nielenže nevznikne nová skládka, ale práve naopak, technológia prispieva k  znižovaniu objemov dnes skládkovaných odpadov až o 70%.

,,Región Poprad dôverne poznáme a vieme, že mesto nemá vybudovanú potrebnú infraštruktúru na spracovanie odpadu. Našu iniciatívu sme mali možnosť prezentovať viacerým zástupcom mesta a obcí v regióne. Všetci zodpovední si uvedomujú, že skládkovaniu odzvonilo a musia sa o komunálny odpad postarať efektívne a udržateľne. Pri projektoch tohto rozsahu je štandardným a nutným procesom posúdenie dopadov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorú práve pripravujeme pre dve alternatívne lokality: Gánovce a Matejovce. Proces hodnotenia environmentálnych vplyvov je komplexný proces, ktorý má posúdiť dopad na dopravu, ovzdušie, kvalitu vôd a mnohé ďalšie skutočnosti. Na základe odborného posúdenia zvolíme lokalitu, ktorá bude viac vyhovovať. Rád by som zdôraznil, že sme otvorení a kedykoľvek pripravení na odbornú diskusiu s občanmi, zástupcami občianskych alebo politických iniciatív.“

,,Pokiaľ ide o zámer v lokalite Matejovce, situovaný do susedstva existujúcej bioplynovej stanice, bola pre prípravu projektu potrebná zmena územného plánu v území s rozlohou 10 ha. To však neznamená, že na takejto ploche bude spracovateľský závod. Z našich doterajších skúseností predpokladáme pre spracovanie plochu od 3 do 4 ha. Predbežné rokovania smerujú k tomu, že na plochách v okolí závodu, by mohli vyrásť skleníky, ktoré využijú zvyškový oxid uhličitý. Celý proces prebieha v uzatvorených halách a naším cieľom je, aby sme využili všetok metán, ktorý sa uvoľňuje z biologického odpadu. To je zásadný rozdiel technológie CEBZ od bežnej kompostárne, ktorú bežne mestá stavajú. Región Poprad má teda možnosť inovatívne spracovávať odpad, ktorý sa doteraz skládkoval.“

,,Pozitív projektu je mnoho. V prvom rade sa systematicky a udržateľne vyrieši spracovanie komunálneho odpadu. Región začne produkovať alternatívne palivo: bio-metán, ktorý je plnohodnotnou náhradou za zemný plyn, čím sa vytvára potenciál pre zníženie závislosť na jeho dovozoch. Bio-metán sa môže využívať v doprave, pri výrobe tepla alebo elektrickej energie. Dôležitým produktom je kvalitný bio-kompost, ktorý zvýši kvalitu pôdy v regióne. Takého spracovanie odpadu dnes využívajú viaceré škandinávske alebo švajčiarske mestá. Zelená energia je a bude dôležitá aj pre výrobné spoločnosti a významných zamestnávateľov v Poprade. Takto k nej získajú jednoduchý prístup a región bude pre nich dlhodobo atraktívny.“

V prípade ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky a radi by ste sa dozvedeli viac ohľadom tohto projektu, neváhajte  navštíviť stránku  Odpad je šupa – Vďaka mne je mesto zelenšie (odpadjesupa.sk)

Peter Pajerchin, obchodný riaditeľ pre stratégiu a rozvoj, reaguje aj na názory, ktoré prezentovali niektorí mestskí poslanci:

,,Treba jednoznačne povedať, že tu nejde o vybudovanie skládky a už vôbec nejde o spracovanie nebezpečného odpadu. Technológia, ktorú ponúka CEBZ spracúva bežný komunálny odpad a špecificky pracuje s biologickými zložkami. Výsledkom spracovania je bio-metán, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť zemný plyn a bio-kompost, ktorý skvalitní pôdu v regióne Poprad. A čo je dôležité – nielenže nevznikne nová skládka, ale práve naopak, technológia prispieva k  znižovaniu objemov dnes skládkovaných odpadov až o 70%.

,,Región Poprad dôverne poznáme a vieme, že mesto nemá vybudovanú potrebnú infraštruktúru na spracovanie odpadu. Našu iniciatívu sme mali možnosť prezentovať viacerým zástupcom mesta a obcí v regióne. Všetci zodpovední si uvedomujú, že skládkovaniu odzvonilo a musia sa o komunálny odpad postarať efektívne a udržateľne. Pri projektoch tohto rozsahu je štandardným a nutným procesom posúdenie dopadov na životné prostredie (tzv. EIA), ktorú práve pripravujeme pre dve alternatívne lokality: Gánovce a Matejovce. Proces hodnotenia environmentálnych vplyvov je komplexný proces, ktorý má posúdiť dopad na dopravu, ovzdušie, kvalitu vôd a mnohé ďalšie skutočnosti. Na základe odborného posúdenia zvolíme lokalitu, ktorá bude viac vyhovovať. Rád by som zdôraznil, že sme otvorení a kedykoľvek pripravení na odbornú diskusiu s občanmi, zástupcami občianskych alebo politických iniciatív.“

,,Pokiaľ ide o zámer v lokalite Matejovce, situovaný do susedstva existujúcej bioplynovej stanice, bola pre prípravu projektu potrebná zmena územného plánu v území s rozlohou 10 ha. To však neznamená, že na takejto ploche bude spracovateľský závod. Z našich doterajších skúseností predpokladáme pre spracovanie plochu od 3 do 4 ha. Predbežné rokovania smerujú k tomu, že na plochách v okolí závodu, by mohli vyrásť skleníky, ktoré využijú zvyškový oxid uhličitý. Celý proces prebieha v uzatvorených halách a naším cieľom je, aby sme využili všetok metán, ktorý sa uvoľňuje z biologického odpadu. To je zásadný rozdiel technológie CEBZ od bežnej kompostárne, ktorú bežne mestá stavajú. Región Poprad má teda možnosť inovatívne spracovávať odpad, ktorý sa doteraz skládkoval.“

,,Pozitív projektu je mnoho. V prvom rade sa systematicky a udržateľne vyrieši spracovanie komunálneho odpadu. Región začne produkovať alternatívne palivo: bio-metán, ktorý je plnohodnotnou náhradou za zemný plyn, čím sa vytvára potenciál pre zníženie závislosť na jeho dovozoch. Bio-metán sa môže využívať v doprave, pri výrobe tepla alebo elektrickej energie. Dôležitým produktom je kvalitný bio-kompost, ktorý zvýši kvalitu pôdy v regióne. Takého spracovanie odpadu dnes využívajú viaceré škandinávske alebo švajčiarske mestá. Zelená energia je a bude dôležitá aj pre výrobné spoločnosti a významných zamestnávateľov v Poprade. Takto k nej získajú jednoduchý prístup a región bude pre nich dlhodobo atraktívny.“

V prípade ak ste nenašli odpoveď na Vaše otázky a radi by ste sa dozvedeli viac ohľadom tohto projektu, neváhajte  navštíviť stránku  Odpad je šupa – Vďaka mne je mesto zelenšie (odpadjesupa.sk)

Pohľad na podobný projekt v zahraničí

Pohľad na podobný projekt v zahraničí