Zberný dvor na ul. Hraničnej  je od 01.12.2023 v plnej prevádzke. Občania môžu  na tomto zbernom dvore odovzdávať drobný stavebný odpad.