Zberný dvor

Spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. prevádzkuje od roku 1998 na území mesta Poprad Zberný dvor (Juh), ktorý slúži všetkým občanom s trvalým, alebo prechodným pobytom v meste Poprad k bezplatnému ukladaniu vybraných druhov odpadov, ktoré nie je možné uložiť do štandardných zberových nádob. Pre skvalitnenie a sprístupnenie našich služieb občanom sme 1.4.2016 otvorili druhý zberný dvor v lokalite Poprad – Západ, v ktorom môžu občania mesta Poprad v súčasnosti odovzdať formou výkupu rôzne druhy kovov. Od 1.7.2016 už budú môcť občania mesta Poprad využívať rovnaké služby ako v Zbernom dvore na juhu mesta na ul. Ludvíka Svobodu. 

ADRESA

ZBERNÝ DVOR (JUH)
ul. Ludvíka Svobodu
058 01 POPRAD

ZBERNÝ DVOR (ZÁPAD)
ul. Hraničná 4942
058 01 POPRAD

KONTAKT

052/773 06 17

052/789 58 57

E-MAIL

poprad@brantner.sk

POLOHA NA MAPE

Zobraziť na mape

GPS SÚRADNICE

49°02’41,04″N
20°18’17,80″E

49°05´95,54“N
20°28´54,39“E

 

OTVÁRACIA DOBA ZBERNÝCH DVOROV      
na ul. Ludvíka Svobodu a na Hraničnej ul. 4942 v Poprade
Platné od 1.7.2016

Január

Pondelok až Piatok     7:00 – 17:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

 

Júl

Pondelok až Piatok    7:00 – 19:00 hod.
Sobota                       10:00 – 15:00 hod.  
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Február

Pondelok až Piatok     7:00 – 17:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

 

August

Pondelok až Piatok    7:00 – 19:00 hod.
Sobota                       10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Marec

Pondelok až Piatok     7:00 – 17:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                            z a t v o r e n é

September

Pondelok až Piatok    7:00 – 18:00 hod.
Sobota                       10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                          z a t v o r e n é

Apríl

Pondelok až Piatok     7:00 – 18:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

Október

Pondelok až Piatok   7:00 – 17:00 hod.
Sobota                      10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Máj

Pondelok až Piatok     7:00 – 18:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

November

Pondelok až Piatok   7:00 – 17:00 hod.
Sobota                      10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

Jún

Pondelok až Piatok     7:00 – 18:00 hod.
Sobota                        10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                           z a t v o r e n é

December

Pondelok až Piatok   7:00 – 17:00 hod.
Sobota                      10:00 – 15:00 hod.
Nedeľa                         z a t v o r e n é

 

ODOBERANÉ DRUHY ODPADOV

 

Objemný odpad

starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne, vane, umývadlá, WC misy 

 

Drobný stavebný odpad (iba v Zbernom dvore na Hraničnej ulici)

z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba zvyšky muriva a pod.   

Nebezpečný odpad

autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky

Elektroodpad

televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod. Tento druh odpadu na základe zmluvy s firmou Brantner Poprad, s.r.o. môžu odovzdávať okrem občanov aj právnické a fyzické osoby okresu Poprad.    

Biologický rozložiteľný odpad

čerstvo pokosená tráva a lístie (nie konáre) výlučne od občanov mesta Poprad. Tento druh odpadu musí byť odovzdaný oddelene lístie a oddelene tráva    

Separované zložky komunálneho odpadu

  • PAPIER –  V Ý K U P papiera a kartónu od občanov aj podnikateľov.
  • PLASTY – PET fľaše, fólia – čistá
  • SKLO

Informácie o aktuálnych výkupných cenách Vám poskytne obchodné oddelenie spol. Brantner Poprad s.r.o. alebo personál zberného centra.

Železný šrot a kovy

železo a oceľ, železné a neželezné kovy, odpadové kovy, piliny a triesky, odpady zo zvárania, meď, bronz, mosadz, hliník, olovo, zinok, cín, bronz, zmiešané kovy atď.        

Drevo

obaly z dreva, drevené palety       

Použité jedlé oleje   

Textil a šatstvo 

V Zbernom dvore NIE JE možné odovzdať nasledovné druhy odpadov:

  • komunálny odpad
  • odpad z rozobratých dopravných prostriedkov
  • nebezpečný stavebný odpad (azbestovú strešnú krytinu, tzv. eternit), azbestové rúry 
  • výkopovú zeminu