Vážení Popradčania, od 9.januára zbierame vianočné stromčeky každý pondelok.
 
Stromčeky môžete uložiť:
  • ku kontajnerovým stojiskám (obyvatelia bytových domov),
  • na verejne prístupné miesto (obyvatelia rodinných domov),
  • alebo nám ich dovezte na Zberný dvor na Hraničnej ulici.
 
Stromčeky nezabudnite odzdobiť.
Každý vianočný stromček (nie umelý) bude zoštiepkovaný a energeticky zhodnotený.