Z dôvodu nevyhnutných opráv elektrickej siete na ulici Nova 76 dňa 10.2.2023 od 11:00 hod. bude príjem odpadu na našej prevádzke Brantner Poprad pozastavený.