Nielen  kartón je recyklovateľný, ale aj noviny, časopisy a iné obaly zhotovené z papiera a lepenky sú vhodné na odvoz a ďalšie spracovanie. Službu odvozu kartónu a iných druhotných surovín zhotovených na báze papiera a lepenky vieme prispôsobiť pre všetky typy organizácií aj pre právnické a fyzické osoby. Odvoz kartónu realizujeme vo viacerých modeloch obslužnosti aj podľa toho kto je pôvodca odpadu.

  • noviny
  • papier
  • časopisy
  • letáky
  • knihy bez obalov
  • kartón

Firemné a podnikateľské prevádzky:

Rôzne prevádzky produkujúce odpad v podobe  druhotnej suroviny ako napr.:  výrobne haly, potraviny, sklady a iné… Väčšinou odvážané dodávkou alebo skriňovým vozidlom. Pri priaznivých trhových podmienkach je možný aj výkup, kedy berieme do úvahy množstvo a kvalitu druhotnej suroviny.
+421 903 451 010

Mobilný výkup v mestách a obciach:

Realizovaný  formou výkupu alebo výmeny druhotnej suroviny za „hygienické potreby“ – utierky, toaletný papier, vreckovky. Mobilný výkup sa realizuje vo vopred naplánovaných časoch v okresoch blízkych Popradu. Týmto modelom mobilného výkupu papiera obsluhujeme aj tzv. „školský zber“ teda výkup papiera zo škôl.
+421 902 650 650

Zberný dvor alebo centrála Brantner Poprad

Pre fyzické, ale aj právnické osoby, ktoré si zabezpečia dovoz druhotnej suroviny vo vlastnej réžií.

Centrála  – Nová 76, Poprad:  pre firmy a právnické osoby
052/776 72 51

Zberný dvor – Hraničná 4942, Poprad: pre fyzické osoby
052/789 58 57

Zberný dvor – Ludvíka Svobodu, Poprad: pre fyzické osoby
052/773 06 17

 

 

Po správnom vytriedení sa
papier dostáva do
spracovatelského závodu kde
po skartovaní, šrotovaní,
fltrácii a bielení vzniká nový
ekologický produkt.
Kompletný proces recyklácie
novín trvá sedem dní. Väcšina
druhov papiera môže byt
recyklovaná približne
sedemkrát.

Odvoz papiera a lepenky realizujeme v Popradskom a nemu susedných okresoch -Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa.

Zberové  vozidlá sú prispôsobené množstvu odvážanéj druhotnej suroviny.