Pripravte sa na upratovanie dopredu. VOK-y sú určené pre občanov, ktorí sa prostredníctvom nich môžu bezplatne 🆓zbavovať:
 
✅drobného stavebného odpadu,
✅objemového odpadu,
✅obkladov z udržiavacích prác,
✅starého nábytku,
✅staré okná a dvere,
ale aj
✅KONÁROV Z ÚDRŽBY ZÁHRAD – ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene. Odpad patrí do VOK-ov a nie vedľa neho.
 
⁉️ČO DO VOKO-ov nepatrí:
❌stavebný odpad- ten musí stavebník v súlade so stavebným rozhodnutím na vlastné náklady uložiť
❌elektroodpad, nebezpečný odpad
❌tráva,
❌lístie.
 
ℹ️Pristavené VOK-y sú určené pre občanov mesta, nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov zo svojej činnosti v súlade so zákonom o odpadoch.
jesenne  upratovanie
harmonogram