Jarné upratovanie 2021 v meste Poprad
16.4.2021 – 21.5.2021
 

Počas jarného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežne
vždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeň
nato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného odpadu a objemového
odpadu, ako sú staré nábytky, okná, dvere a pod. Počas jarného
upratovania sa môžu občania zbavovať aj konárov z údržby záhrad,
ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne
drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene
v meste Poprad. Harmonogram Jarného upratovania v meste Poprad 2021 si môžete stiahnuť tu

Do VOKO-v nepatrí:

  • elektroodpad a ani nebezpečný odpad.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK-y) budú pristavené v zmysle stanoveného
harmonogramu. S jarným upratovaním sa v meste Poprad začne v termíne po dohode s mestom Poprad.

Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK-y sú určené pre občanov mesta,
nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov
zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady. Ukladanie
odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované
za tvorbu divokej skládky.

Občania mesta Poprad môžu celoročne bezplatne využívať aj zberné centrá na uliciach Ludvíka Svobodu a Hraničnej.