Od 9. mája do 12. júna 2020 sa môžu obyvatelia mesta Poprad v rámci
Jarného upratovania bezplatne zbaviť drobného stavebného odpadu a
objemového odpadu z domácností.

Počas jarného upratovania bude po meste rozmiestnených priebežne
vždy desať VOK-ov a obyvatelia jednotlivých lokalít budú mať zhruba týždeň
nato, aby sa bezplatne zbavili drobného stavebného odpadu a objemového
odpadu, ako sú staré nábytky, okná, dvere a pod.. Počas jarného
upratovania sa môžu občania zbavovať aj konárov z údržby záhrad,
ktoré však nesmú byť ukladané do VOK-ov, ale vedľa nich, nakoľko sú následne
drvené a drevná štiepka zhodnocovaná pri údržbe verejnej zelene
v meste Poprad.

Do VOKO-v nepatrí:

  • elektroodpad a ani nebezpečný odpad.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK-y) budú pristavené v zmysle stanoveného
harmonogramu. S jarným upratovaním sa v meste Poprad začne

  • od 9. mája v lokalitách Veľká a Kvetnica,
  • od 15. mája sa VOK-y presunú na sídlisko
    JUH I, II a do Spišskej Soboty,
  • VOK-y sa postupne dostanú aj na sídlisko Juh III, Juh V, Juh VI, Západ, do mestskej časti Stráže a Matejoviec a do Starého mesta.

Pristavené veľkoobjemové kontajnery VOK-y sú určené pre občanov mesta,
nie pre podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné zbavovať sa odpadov
zo svojej činnosti v súlade so zákonom a na vlastné náklady. Ukladanie
odpadu na stanovištiach VOK-ov po skončení jarného upratovania je považované
za tvorbu divokej skládky.

Občania mesta Poprad môžu celoročne bezplatne využívať aj zberné centrá na uliciach Ludvíka Svobodu a Hraničnej.