Covid-19

V zmysle nariadenia vlády zo dňa 15.03.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19, vedenie spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje všetkým občanom, že s účinnosťou od 16.03.2020 do 31.03.2020 dočasne pozastavuje prevádzku zberných dvorov.

O zmenách a aktuálnom vývoji situácie Vás budeme včas informovať na našich stránkach.