20. výročie spoločnosti Branter Poprad

História spoločnosti Brantner Poprad, s.r.o. sa datuje od roku 1997, kedy bola Spoločenskou zmluvou zo dňa 04.02.1997 pod názvom TESPO, s.r.o. založená organizácia pôsobiaca v oblasti odpadového hospodárstva. Spoločnosť TESPO, s.r.o. vznikla transformáciou bývalých Technických služieb  Mesta Poprad. V roku 2003  sa stala súčasťou skupiny firiem Brantner a od mája 2003 začala spoločnosť fungovať pod obchodným názvom Brantner Poprad, s.r.o.